Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  MPT         Reply   Post Message
Date: Sun Jul 12 18:50:40 2009
Subject:  hãy mau sám ho^'i
Post No:  3876     Reply to:   3873

Đức Phật có 84 ngàn pháp tu, nếu như ta thấy một trong những pháp tu của Phật giúp cho ta được giải thoát thì chúng ta cứ theo học. Ông thầy có tạo nghiệp gì thì ông ta sẽ gặp quả nấy. ục đích cũa người tu hành là giải thoát khỏi đau khổ, chứ không phải tranh giành làm người thừa kế.
Đọc trang phusa.info, tôi được biết hiên nay, 400 vĨ tu sinh này vẫn chưa được cấp lại điện nước. Nếu như công an vẫn cô lập 400 vị tu sinh này và làm cho họ bị đói chết, thì chính 400 cái xác chết này sẽ là ngọn lửa tỏa sáng trong tim hàng triệu người trên toàn thế giới. Nếu công an bắt nhốt những nhà đấu tranh cho dân chủ vì sợ họ lợi dụng cơ hội này để tổ chức các cuộc biểu tình thì điều đó không cần thiết. Chỉ cần bất kỳ một người Phật tử chân chính nào đứng ra kêu gọi biểu tình từ Nam ra Bắc và ở tất cả các tòa đại sứ của VN trên tòan thế giới, thì sẽ có hàng triệu người hưởng ứng. Vì không ai chấp nhận được những hành động thiếu văn hóa này.
Ộtrên WEb có khung chữ triện của Thày :" Cứ mỉm cuời, đừng lo lắng chi cả" Đúng vậy, người ta chỉ cười những ai biết được con đường địa ngục ở phía trước nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, nhưng nếu họ quỳ xuống, sám hối trước 400 vị tu sinh này thì không ai cười những ai biết quay về chánh giác.
ột trong hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới.

3877<--Next   Previous-->3875   View top 40 messages