Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Sun Jul 9 07:50:59 2006
Subject:  Pháp Nhiên Thượng Nhân
Post No:  3282    

Pháp Nhiên Thượng Nhân là Khai Tổ Tông Tịnh Độ Nhật Bản. Ngài sinh năm 1133, thân phụ của Ngài là 1 vị quan thời đó. Do đă quá tứ tuần mà vẫn chưa có con nối dơi, nên cha mẹ Ngài đă trái giới thanh tịnh rồi vào Chùa tụng kinh 7 ngày đêm để xin Phật gia hộ. Đến đêm thứ bảy, trong lúc nửa tỉnh, nửa mê mẹ Ngài thấy một lăo tăng đưa cho bà một con dao dùng để cạo đầu người xuất gia bảo bà nuốt. Sau đó bà hoài thai. Cha Ngài đă đoán rằng sẽ sinh con trai và sau này xuất gia làm một đại sư lỗi lạc. Từ khi mang thai Ngài, thân tâm của mẹ Ngài trở nên an lạc lạ thường, bà phát tâm ăn chay trường và thâm tín Tam Bảo.
Khi đản sinh Ngài, có hai luồng hào quang ở trên không chiếu xuống. Tiếng chuông lảnh lót. Đầu Ngài vuông vắn có góc. Mắt hai tṛng tướng mạo phi phàm.
Năm Ngài lên chín, phụ thân Ngài bị địch quân sát hại. Trước khi qua đời, kêu Ngài đến dạy rằng:"Này con! Đây là túc nghiệp của cha, tuyệt đối không nên ôm hận báo thù. Hăy nhớ rằng oán không thể diệt oán! Nếu mang cái tâm báo thù th́ đời đời kiếp sẽ giết hại lẫn nhau không bao giờ dứt, ḿnh biết đau th́ người khác cũng biết đau. Ta tiếc mạng sống th́ kẻ khác cũng biết tiếc mạng sống. Con sau này thành nhân hăy cầu văng sinh Cực Lạc, lợi lạc b́nh đẳng cho người và ḿnh! Dặn ḍ xong xuôi. Cha Ngài lớn tiếng Niệm Phật mà an ổn qua đời.
Năm 14 tuổi, tuân theo di ngôn của thân phụ Ngài xuất gia với Pháp sư Giác Quán ở chùa Bồ Đề tại quê nhà Ngài hệ giải mẫn tiệp, nhất viên thiên ngộ, Pháp sư Giác Quán thấy Ngài khí lượng bất phàm, không nỡ để Ngài bị mai một, nên đưa Ngài lên Tỷ Duệ Sơn, một tự Viện nổi tiếng ở Kinh đô để tham học với Pháp sư Nguyên Quang.
Đến Tỷ Duệ Sơn không bao lâu th́ Pháp sư Nguyên Quang bảo rằng:" Đây là tuấn mă. Không thể để uổng phí ở đây!" rồi đưa Ngài đến A Xà Lê Hoàng Viên một bậc Tông sư của Tông Thiên Thai thời đó. Vừa thấy Ngài, Tổ Hoàng Viên đă nói rằng:" Hồi hôm ta nằm mộng thấy một vầng trăng tṛn chiếu vào chùa, phải chăng đây là điềm lành báo trước! Rồi thu nhận Ngài làm đệ tử, bấy giờ Ngài mới 15 tuổi. Chưa đầy 3 năm sau Ngài đă thấu triệt tất cả những áo diệu của Giáo Pháp Thiên Thai. Tổ Hoàng Viên đă có ư trao truyền tổ vị cho Ngài, nhung Ngài không muốn bị ràng buộc bởi danh lợi nên quyết tâm ra đi.
Năm 18 tuổi Ngài ẩn tu ở núi Hắc Cốc tham học với Hoà Thượng Duệ Không, một bậc Tông Tượng của Mật Tông thời bấy giờ, thấy Ngài khí độ phi phàm, dù rằng tuổi c̣n nhỏ mà không cần phải sách lệ, nên đặt pháp hiệu cho Ngài là Pháp Nhiên( có nghĩa là pháp vốn như vậy )và pháp danh là Nguyên Không( lấy chữ "Nguyên" của Đại sư Nguyên Quang và chữ "Không" của Đại sư Duệ Không ).Tại đây Ngài được truyền thụ Viên Thừa Đại Giới và Du Già Bí Pháp.
Không những thông tuệ, Ngài c̣n rất hiếu học. Tất cả Kinh, Luật, Luận đều được Ngài duyệt đọc cẩn thận. Ngài c̣n nghiên cứu tường tận về mọi Tông Phái. Không những thế, Ngài lại đọc khắp bách gia của cả Trung Hoa lẫn Nhật Bản. Ngài từng nói rằng:" Bất cứ Kinh điển hay sách vở ǵ, hễ tôi đọc qua vài lần là tự nhiên thấu triệt, không cần phải suy nghĩ ". Bởi thế, Ngài tinh thông mọi Tông Phái mà không cần phải học với ai cả. Ngài duyệt đọc Đại Tạng cả thảy 5 lần và được đương thời tôn xưng là Trí Huệ Đệ Nhất.
Về phương diện tu hành, Ngài cũng có rất nhiều chứng nghiệm. Có lần Ngài nhập thất 21 ngày tu Pháp Hoa Tam Muội, cảm Đức Phổ Hiền cỡi voi trắng đến chứng minh. Sơn Vương Thần Tướng hiện h́nh thủ hộ.
Khi Ngài duyệt đọc Kinh Hoa Nghiêm, có con rắn nhỏ màu xanh nằm khoanh trên bàn. Thị Giả Tín Không thấy vật rất sợ hăi, dùng cây đem rắn ra ngoài, khi trở vào lại thấy nằm nguyên ở chỗ cũ. Đêm đó Tín Không nằm mộng thấy một con rồng lớn đến bảo rằng:" Tôi là Long Thần thủ hộ Kinh Hoa Nghiêm, xin đừng sợ hăi".
Mỗi lần Ngài nhập thất tu Chân Ngôn Mật Quán là cảm ứng các điềm lành như Liên Hoa, Bảo Châu, Yết Ma v.v... hiện ra. Rất nhiều lần Ngài đọc Kinh ban đêm mà không cần đốt đèn, ánh sáng phát ra từ trán của Ngài hoặc từ trong thất. Những điều lạ thường như trên kể ra không xiết. Nhưng dù vậy, Ngài vẫn c̣n băn khoăn chưa thực sự an tâm. Trong cả Đại Tạng Kinh Ngài hâm mộ nhất là bộ Quám Kinh Sớ của Tổ Thiện Đạo. Ngài đọc đi đọc lai nhiều lần và bỗng nhiên ngộ được ư chỉ DI ĐÀ SIÊU THẾ NGUYỆN. Ngài vô cùng hoan hỷ, chẳng khác ǵ trong đêm tối mà gặp được minh đăng. Ngài lập tức xả bỏ tất cả những pháp môn đă và đang tu, rồi nhập thất chuyên tu Tịnh Độ, Niệm Phật văng sinh. Trong thời gian ẩn tu Niệm Phật, có đêm Ngài nằm mộng thấy Đại sư Thiện Đạo đến bảo với Ngài rằng:" Tôi là sư Thiện Đạo đời Đường. Ông có thể hoằng dương chuyên tu Niệm Phật nên tôi đến để chứng minh, từ nay ông có thể hoằng pháp thịnh hoá khắp cả bốn phương".
3283<--Next   Previous-->3281   View top 40 messages