Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tín nữ         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 23 20:16:34 2006
Subject:  góp ư /than goi ban PTDT.
Post No:  3229     Reply to:   3227

Thân gởi bạn PTDT,
Dây là sự góp ư chân thành của tôi, mong bạn đừng hiểu lầm, tôi không hiểu tại sao bài nào bạn viết về PhâtTanh, bạn lại lúng túng và nhầm lẩn một cách vụng về như thế(như cô dâu mới về nhà chồng) khiến người khác bắt buộc phải hiểu lầm và ghét bạn. Đây tôi xin phân tich bài văn bạn viết (giúp bạn tránh sai cho kỳ sau) như sau:

##To^i dda^u co' no'i gi` ve^` Pha^.t ta'nh dda^u, vi` to^i dda^u bie^'t la` co' hay kho^ng.##

Nếu bạn không biết PT có hay không, th́ cần ǵ phải hỏi nhiều về nó cho phiền phức cho bản thân bạn. Cái ḿnh biết ḿnh hỏi, nhiều khi c̣n bị hố, hà huống ǵ cái không biết mà dặt câu hỏi, th́ dể bị sai lầm gây ác cảm, thay v́ để th́ giờ đó để hỏi nhiều cái khác có ích hơn cho bạn.

##Nhie^`u ba.n cu+' ra'ng chu+'ng minh la` co' nhu+ng kho^ng chu+'ng minh dduoc. ##

Đây là câu mâu thuẩn với câu trên bạn viết, bạn bảo là không biết PT có hay không ,nay lại bảo người khác không chứng minh được PT, ḿnh đả không biết rồi, làm sao ḿnh biết người khác không chứng minh được; bạn có thấy cái "tiền hậu bất nhất" của bạn chưa chỉ "trong ṿng 2 câu" nói thôi;( nếu nói nhiều hơn nửa th́ càng sai lầm lớn hơn) nên khó mà trách người khác hiểu lầm bạn được!!!!!!!.

##To^i chi? ne^u ra va`i su. tha^.t:
1) Pha^.t Gia'o Nguye^n Thu?y kho^ng tin la` co' Pha^.t ta'nh. ##


Đúng ra câu này bạn phài thêm là cái "source" trên từ đâu có? ở Thầy nào? Kinh ǵ? ...vv..,người ta mới tin là không phài bạn tuỳ tiện đặt ra, và nếu không đúng th́ người tu PG nguyên thuỷ sẻ có ác cảm với bạn đấy, thấy chưa? Nếu có dẫn chứng cái source rỏ ràng, dầu sai, cũng không ai ghét bạn. Nếu đây là ngoài đời thật th́ bạn eo sèo rồi đó!!!!!!!!!.

## Pha^.t gia'o Da.i thu+`a tin (by faith) la` co' Pha^.t ta'nh.
Ne^'u ca'c ba.n tin la` co' thi` to^i dda^u co' ba`n the^m, xin ddu+`ng chu+'ng minh la` co'.##

Bạn sai điểm này khá nghiêm trọng, ḿnh tin là có PT, lên diển đàn này nếu có Phật tử thắc mắc hỏi, ḿnh có trách nhiêm phải chứng minh điều ḿnh nói là đúng , ấy mới gọi là tranh luận PP chớ. Không cần chứng minh chỉ cần tin không( rồi bắt người khác làm theo cái ư kiến vô lư này) như bạn nói, người khác sẻ nghỉ bạn là:
1-Tên độc tài.
2-Tên ngu dốt, ăn nói lung tung không có bằng cớ mà củng lên "vơ đài" tránh sao khỏi bị tổn thương?
3-Tên phá rối v́ ganh ghét, v́ ḿnh nói năng không có chứng cớ ǵ cả, bắt buộc người ta phải nghi ḿnh là 1 trong 3 loại trên, hay là tất cả.

Quy tắc tranh luận ở đâu củng giống y vậy, tại Tây phương này học sinh khi làm bài assign th́ phải có references rỏ ràng (tôi nghỉ bạn chắc ở VN, nên không trách bạn đâu), nếu không references là bị Zero mark.

Nếu bạn không hội đủ các đ̣i hỏi trên, tốt nhất là cứ tịnh tu niệm Phật ở nhà, mà đạt được nhiều lợi ích cho bản thân hơn , c̣n chấp nhận tranh luận PP, phải theo đúng các nguyên tắc cơ bản trên diển đàn, để tránh khổ nạn cứ dồn dập theo măi mà không hiểu tại sao.
Tín nữ.

3230<--Next   Previous-->3228   View top 40 messages