Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun May 28 22:01:08 2006
Subject:  Giả hay Thật
Post No:  3046     Reply to:   3045

##Ca^u chuye^.n na`y la` chuye^.n gia? ma.o che^' ra bo*?i Thie^`n Trung Hoa. La`m gi` co' chuye^.n Pha^.t Thi'ch Ca ca^`m ca`nh hoa va` Nga`i Maha Ca Die^'p mi?m cu+o*`i. Ba.n ne^n nghie^n cu+'u cho ky~ tru+o*'c khi ta(.ng cho PS ca'i gi?a ma.o ddo'. ##

Thưa bạn PTDT:
Thầy Nhat Hanh biết được là kinhThủ Lăng Nghiêm và kinh A Di Đà không phải do đức Thích Tôn thuyết ra, thì thầy ấy cũng biết được là chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu kia là giả hay thật chứ. Bạn cứ yên chí lớn đi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh A Di Đà thật hay giả, chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu giả hay thật, thì tôi đã có chủ trương của tôi. Cám ơn bạn đã quan hoài.

Sống trong hiện tại thì chúng ta ai đây cũng sống trong hiện tại. Không sống trong hiện tại, thì một bước đi đã vấp ngã, một đoạn lái xe đã gây ra tai nạn, một miếng cơm nhai không kỹ đã gây ra bệnh đau dạ dầy.
Nhưng không vì thế mà chúng ta quên đi tương lai, hay là phủ nhận quá khứ.
Nhận thức quá khứ để xem xét lỗi lầm, hầu cải thiện hiện tại và tương lai.
Những hành động của chúng ta trong hiện tại đều có mục đích tạo dựng cho một tương lai tươi sáng.
Khi ta làm một việc thiện, thì chúng sinh được sung sướng. Cái quả mà chúng sinh được lợi lạc là ở trong tương lai rồi.
Nếu chúng ta không nghĩ đến tương lai, thì chúng ta đã sống hoàn toàn vị kỷ, vinh tự gia phì tự thân, sống chết mặc bây, rồi.
Ngay cái lúc mà ta nghĩ: ta phải làm như thế mới phải, mới đúng, mới được lợi lạc, mới được an lành, thì những cái "mới" kia đã là thành tương lai rồi.
Chúng ta nên sống quân bình: không luyến tiếc quá khứ, không phủ nhận tương lai, không ôm chặt hiện tại, nhìn về quá khứ để học, trông đến tương lai để hành, sống trong hiện tại để tu.

3047<--Next   Previous-->3045   View top 40 messages