Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat May 27 09:19:27 2006
Subject:  Lịch Đại Tổ Sư / bạn phàm phu
Post No:  3043     Reply to:   3041

##v́ tôi đọc truyện về Ngài và các vị đệ tử của Ngài rất nhiều.##

Bạn phàm phu đă đọc nhiều về Lục Tổ và các đệ tử của Ngài, th́ bất tất bạn phải hỏi chúng tôi về quả vị chứng đắc của các vị ấy, làm ǵ? Trong những sách bạn đọc mà không nói tới, th́: một là không ai biết, hai là không quan trọng ǵ mà cần biết.
Nếu bạn tin những lời Lục Tổ dạy, và bạn nhận thấy những lời dạy ấy hữu ích cho bạn, th́ bạn đâu cần biết Tổ chứng được quả vị ǵ. Tổ có chứng hay không chứng, đâu có thành vấn đề.
Tôi xin đan cử một giả thuyết. Bạn phàm phu nhận thấy lời dạy XYZ của Lục Tổ rất ư là chí lư và hữu ích cho bạn. Bạn cũng nhận thấy là lời dạy XYZ đó giúp ích và làm lợi lạc bao nhiêu chúng sinh khác. Bi giờ có một người nói với bạn rằng: lời dạy XYZ đó không phải do Lục Tổ nói, mà Lục Tổ cũng chẳng chứng đắc ǵ, chỉ vỏn vẹn là chú tiểu giă gạo trong chùa thôi. Th́ bạn nghĩ ra sao?
Từ bao nhiêu lâu nay, tôi vẫn chủ trương tŕnh bày kinh sách luận để minh chứng cho các pháp. Tôi làm như thế là v́ tôi nghĩ rằng tất cả các bạn trong đây, đều là Phật Tử, cùng tin một Thầy, cùng tin các tổ, nên không có chuyện nghi vấn là tổ này đúng tổ kia sai, Thầy có nói kinh đó không, vân vân và vân vân.
Mong những lời thô thiển trên kia giải tỏa được phần nào những thắc mắc của bạn phàm phu.

Nam Mô Tồi Tà Hiển Chính Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát

3044<--Next   Previous-->3042   View top 40 messages