Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon May 8 19:50:51 2006
Subject:  Tín Tâm Kiên Cố / bạn Huong di
Post No:  3016     Reply to:   3015

##Con neu vi huong ma phai bi doa noi dia nguc ...khi het doa roi tu cung con kip chan, man rang ma khong huong thu ha ban PS?##

Thì xin bạn Huong di làm tiên phong dẫn đường, khi nào bạn đọa xuống địa ngục, rồi giở lên mà tu đắc quả thì tôi mới xét xem bạn nói có đúng không.

##neu chiu lam theo loi tui noi, toi bao dam ban se tu co key qua tot dep nhu y##

Tại sao lại cần theo lời bạn nhỉ. Chính bản thân của bạn cũng chưa dám bảo đảm cho chính mình rằng bạn còn có thể hưởng thụ trong ngày mai, thì làm sao mà ai tin nổi rằng bạn sẽ bảo đảm cho họ được?

Đức Thích Tôn đã giới thiệu, đức Di Đà đã hứa hẹn. Tôi suy đi nghĩ lại, đắn đo trăm chiều, và đi đến kết luận là tôi nhất định tin theo.
Tín tâm của tôi vững chắc như bàn thạch, không chi thay đổi được cả, vì tôi đã suy luận chắc chắn rồi.
Theo như Liên Tông Thập Nhị Tổ, Triệt Ngộ Đại Sư, thì tín tâm cần phải vững chắc
http://www.niemphat.net/thanhhien/trietngodaisu.htm
"Chúng ta tu Tịnh Ðộ, lòng tin quí ở nơi sâu, chí nguyện quí ở nơi thiết. Do tín nguyện sâu thiết, nên tất cả tà thuyết không thể lay động, tất cả cảnh duyên không thể kéo lôi. Giả sử đang khi ta niệm Phật, bỗng Tổ Ðạt Ma hiện ra bảo phải bỏ Tịnh tu Thiền có thể liền giác ngộ thì cũng từ tạ không dám tuân lời. Hay dù đức Thích Ca hiện thân bảo có pháp môn khác hơn Tịnh Ðộ, dạy ta phải bỏ niệm Phật để tu môn kia, ta cũng đảnh lễ mà từ khước. Giữ vững như vậy, mới gọi là lòng tin sâu chắc."

3017<--Next   Previous-->3015   View top 40 messages