Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Mar 10 15:42:19 2006
Subject:  Nhất Tâm / bạn Ngancau
Post No:  2753     Reply to:   2751

##NC suy nghỉ như sau : Pháp Môn Tịnh Độ niệm Phật đi đến Nhất Tâm##

Niệm Phật không phải là để đi đến Nhất Tâm. Niệm Phật là để cầu vãng sinh Tịnh Độ, để được gần Phật, gần thiện tri thức, gần môi trường lý tưởng, để tiến TU thành Phật, rồi trở lại tam giới mà độ chúng sinh.

Chúng sinh cứ nghe thầy nọ hay, Hòa Thượng kia giỏi, rồi ùa theo mà học. Phật là thầy của mấy vị kia, sẵn sàng tiếp đón chúng sinh, mà chúng sinh không thèm theo, có phải là tiếc lắm không?
Lại nghe làng nọ an vui, thiền viện kia tốt lành, thế là đòi đi thăm cho bằng được. Có cõi Cực Lạc, muôn đức vạn hạnh, chờ đón mình, mà chẳng thèm đoái hoài tới, có phải là ngược ngạo không?
Nghe đồn chúng ở chùa kia hòa nhã, chúng ở chùa nọ dễ thương, liền muốn nhập chúng ở những nơi đó. Chư thiện tri thức ở cõi Lạc Bang, mong mình sang làm bạn, mà mình chẳng ngó ngàng tới. Chao ôi....

2754<--Next   Previous-->2752   View top 40 messages