Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Fri Feb 3 21:03:12 2006
Subject:  hỏi
Post No:  2638    

xin bạn XTH cho tôi biết bạn đang ở nước nào. nếu bạn có dịp đi chùa ở việt nam th́ bạn sẽ có dịp được nghe các vị Sư giảng về Thế Giới Cực Lạc và Phật A Di Đà và những cuốn sách do các vị Sư ở việt nam viết về Tịnh Độ . Bạn ko nên nói ở đây mà gây mất ḷng tin của những đạo hữu tin vào Tịnh Độ. Bạn nên t́m hiểu thêm về Đạo Phật.

2639<--Next   Previous-->2637   View top 40 messages