Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Sun Jan 29 04:49:58 2006
Subject:  Transmission of the lamp
Post No:  2622    

Khi đọc kinh, chúng ta khó hiểu hết ư kinh, nên kinh này dễ bị cho là giả. Nhiều người cung kính, tán dương Phật, nên họ dâng hoa lên Phật. Phật cầm cành hoa đưa lên là ư muốn nói là dù mọi người cung kính, tán dương Phật như đóa hoa đẹp, tỏa ngát hương làm mọi người yêu thích th́ sau này cũng sẽ bị héo tàn, và bị diệt. Tất cả mọi thứ có sanh, tức phải có diệt. Ngài Đại Ca Diếp hiểu được điều này nên mĩm cười.

Nhân dịp năm mới, chúc các bạn được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc.
Chúc mừng năm mới.
HL

2623<--Next   Previous-->2621   View top 40 messages