Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Jan 27 03:50:14 2006
Subject:  Đấu Khẩu / bạn MPT
Post No:  2608     Reply to:   2607

Tôi cũng biết tỏng như thế rồi, bạn MPT à.
Tôi bàn qua tán lại làm như là một cuộc đấu khẩu cho vui vậy thôi. Chứ tôi thừa biết rằng tôi nói ǵ th́ cũng như nước đổ đầu vịt vậy mà.
Ngay từ đầu, khi bạn XTH nói rằng: dựa theo những ǵ bạn ấy biết và suy luận, th́ không thể có Tây Phương Cực Lạc được, là tôi biết ngay rằng cái anh chàng này cố chấp. Lấy cái hiểu biết của một đứa trẻ lớp mẫu giáo mà định phán đoán cái phương tŕnh của lớp cao học.
Những người hay phô trương: đức Phật dạy là không nên tin ngay những lời trong kinh sách chỉ v́ chúng là lời Phật dạy, mà phải tự ḿnh suy nghĩ cảm nhận th́ mới tin được, nếu không th́ là mê tín dị đoan. Tổ Ấn Quang nói là những người đó: lời nói cao trên 9 tầng mây, mà cái biết th́ thấp dưới 9 lớp đất.
Làm gi th́ làm, cũng phải bắt đầu từ một ḷng tin tối thiểu, rồi mới có thể tiến tu tiến học được.
Nội một chuyện: tối đến, đưa tay bật cái chốt trên tường, để vặn đèn, là một chuyện mê tín dị đoan rồi. Làm sao mà tin rằng cái anh thợ điện kia dẫn dây điện đúng cách? Làm sao mà tin rằng người kiểm tra kiến trúc thực sự đă xác nhận rằng người thợ điện kia làm đúng tiêu chuẩn? Àààà, tin anh thợ điện là vi nghe bạn bè giới thiệu rằng anh đó làm ăn đàng hoàng, tin người kiểm tra v́ nghĩ rằng nhân viên của chính phủ là người làm việc cẩn trọng. Toàn là "nghe rằng" với "nghĩ rằng", chứ nào có biết ǵ khác hơn đâu. Cứ thế mà suy tính từ từ, th́ toàn là thằng chột dẫn thằng mù mà thôi.
Tôi không dám nói bạn nào chột bạn nào mù, nhưng mà các bạn phải nghĩ đi: ḿnh đă bị một trong tám nạn rồi, ḿnh có cái diễm phúc là được biết đến Phật Pháp, th́ ḿnh nên khởi đầu bằng một ḷng tin, rồi tiến vào, chứ ḿnh đâu có như những bậc thạc đức, sống ngay thời đức Phật đâu.

2609<--Next   Previous-->2607   View top 40 messages