Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Dec 16 18:24:39 2005
Subject:  Cứ Việc Giả Nhời bạn PhatDuc/XTH
Post No:  2462     Reply to:   2460

Bạn XTH cứ việc giả nhời bạn PhatDuc đi. Bạn không cần phải chờ gì tôi sất cả.
Tôi với bạn như thế là hiểu nhau rồi. Mà dù không hiểu nhau một cách cặn kẽ hay chính xác thì cũng chẳng sao. Mà dù có hiểu nhầm nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng chết chóc gì cả.
Tôi cố chấp Đại Thừa như bạn cố chấp Nguyên Thủy.
Bạn muốn khai đường mở lối cho tôi hiểu Phật Pháp một cách chính xác thì tôi cũng từng làm như thế để giúp bạn.
Bạn dựa theo kinh sách và những lời giảng của các vị tăng, thì tôi cũng dựa vào những kinh sách và những lời dạy của các vị tăng.
Bạn cho rằng tôi xem kinh mà lại hiểu nhầm, thì cũng như tôi thấy bạn xem kinh mà lại hiểu sai.

2463<--Next   Previous-->2461   View top 40 messages