Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Nov 16 19:48:20 2005
Subject:  Miễn Bàn
Post No:  2307     Reply to:   2306

Bạn PTDT:
Tôi lấy làm hân hoan là bạn còn nhớ lời bạn hứa với tôi.
Tôi đã nói rồi: tôi sẽ dành thời giờ quý báu để niệm Phật cho tinh tiến hơn, chứ tôi sẽ không dự vào một cuộc bàn tán nào nữa cho tới khi bạn trình bày sách và những dữ kiện về pháp môn Địa Tạng. Tôi sẽ theo dõi các posting, để chờ posting của bạn mà thôi.
Tôi đi tới cái quyết định ấy là vì tôi nhận thấy kinh sách về Tịnh Độ có quá đầy đủ trên internet, nên tôi nghĩ sự có mặt của tôi là một việc thừa thãi không cần thiết.

2308<--Next   Previous-->2306   View top 40 messages