Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 22:02:45 2005
Subject:  Tôi Sẽ Cố
Post No:  2188     Reply to:   2181

##Chúng tôi hy vọng bạn PS sẽ không ngại công khó để viết thêm nhiêù bài về môn tu TĐ để PT trên diễn đàn này có dịp học hỏi thêm. ##

Tôi sẽ cố gắng cống hiến cho các bạn những gì tôi đọc tôi nghe.
Tuy nhiên, tôi xin giới thiệu với các bạn, 2 cái website "Di Đà Nguyện Hải" và "Niệm Phật Viên Thông", có rất nhiều bài về Tịnh Tông. Ngoài ra, website "Pháp Âm" cũng có nhiều bài giảng của 2 vị TT Nhất Chân và Thiện Huệ, dưới dạng MP3.

2189<--Next   Previous-->2187   View top 40 messages