Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 30 21:54:12 2005
Subject:  Tin và Không Tin
Post No:  2186     Reply to:   2185

##Ta.i sao quye^?n kinh co' tha^.t thi` kho^ng tin ma` la.i tin quye^?n kinh ma` bie^'t no' la` gia?.##

Cái người mà nói kinh Lăng Nghiêm là giả mạo, cũng là cái người đang làm điên đảo hai quyển kinh mà bạn đề cập ở đây.

##Co' mo^.t so^' nguoi tu Thie^`n kho^ng co^ng nha^.n kinh Di DDa` ddi ddu'ng vo*'i tu+ tu+o*?ng Pha^.t gia'o na`y vi` no'i kinh na`y kho^ng pha?i do DDu+'c Pha^.t no'i ##

Tôi nghĩ chỉ có 2 cái chú Sa Di kia mới không công nhận kinh Di Đà và cõi TPCL thôi. Hai chú ấy đưa cả bài nói chuyện của thầy Nhat Hanh ở Làng Mai ra làm chứng cớ. Tôi xem đi xem lại, bài đó chỉ nói là kinh Di Đà là bị ảnh hưởng Iran, chứ không hề phủ nhận sự hiện hữu của cõi TPCL. Thế mà 2 chú dựa vào bài đó mà bắt tôi làm giấy tự kiểm thảo nói rằng tôi tưởng tượng ra cõi TPCL.

Có một điều tôi thấy lạ lùng ...
Thầy Nhat Hanh nói là pháp môn Di Đà là bị ảnh hưởng Iran. Nhưng thầy có quyển sách giảng về kinh Di Đà, tựa đề là "Thiết Lập Tịnh Độ". Nếu tôi hiểu không lầm, thì thầy công nhận là kinh đó do chính đức Phật nói ra. Sau đây là vài câu của thầy giảng, về phần chấp trì danh hiệu nhất nhật chí thất nhật:
"Rồi Bụt nói không cần bảy ngày, một ngày cũng thành.Chính những câu đó làm cho tôi chảy nước mắt."
Nếu là đạo Iran nói, thì bộ thầy dư nước mắt hay sao mà thầy chẩy nước mắt làm gì? Thầy phải công nhận là Phật nói thì thầy mới cảm động tới chẩy nước mắt chứ?
Sao trong 1 bài thì thầy nói 1 đàng, trong 1 bài khác thì thầy nói một nẻo?
Ê ê ê ê, đừng có đưa tổ Triệu Châu ra làm thí dụ nhé. Tổ công nhận có Phật, nhưng lúc thì tổ không muốn niệm Phật, lúc thì tổ muốn niệm Phật. Còn ở đây, lúc thì thầy phủ nhận là Phật nói kinh Di Đà, lúc thì thầy công nhận là Phật nói kinh Di Đà. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Thôi, thầy muốn nói sao thì thầy muốn. Thầy không muốn chiến tranh mà chỉ muốn hòa bình dân chủ thôi, thì bi giờ thầy tự do mà nói.

Nhưng chúng ta phải nhìn nhận điều này.
Cái pháp môn Tịnh Độ kia được xiển dương cả mấy trăm năm, bởi các bậc cao tăng ngộ đạo, kể cả những bậc thiền sư ngộ đạo. Nay thiền sư Nhat Hanh lại nói là các thiền sư xiển dương Liên Tông là các thiền sư rởm, là các thiền sư không đi đúng tư tưởng Phật Giáo hay sao? Tôi không nghĩ thầy Nhat Hanh lại dám cả gan mà nói như vậy. Tôi nghĩ là các đệ tử thầy Nhat Hanh đặt chữ vào mồm thầy Nhat Hanh mà thôi, điển hình là 2 chú Sa Di kia. Chứ có đời thuở nhà ai mà các thiền sư lại tròng ghẹo nhau như hàng thịt nguýt hàng cá bao giờ. Vô lý.
Tôi đã thưa với các bạn rồi: vài nghìn người, vài trăm năm, thì mình còn nói là tả đạo bàng môn, chứ đàng này cả ức vạn người, cả 5, 6 trăm năm, kinh sách đầy đường, chứng cớ rõ ràng, thì sao lại dám nói là đi ngược lại với tư tưởng Phật Giáo được. Cái trò chụp mũ lỗi thời rồi, dẹp nó đi, kẻo trẻ con nó cười cho.

Thôi thì từ nay, chúng ta là hàng cụ phọc phàm phu, không nên bóp méo lời Phật ý Tổ, tội không lấy nước nào mà rửa cho sạch.

2187<--Next   Previous-->2185   View top 40 messages