Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 28 16:01:18 2005
Subject:  Người Nọ Người Kia / Ẩn Danh
Post No:  2123     Reply to:   2122

Tôi đọc kỹ chứ.
Sư phụ bạn Diệu Hỷ đâu có nói rằng cần chùa hay không cần chùa đâu.
Đó là bạn CyberTemple nói đó chứ. Bạn CyberTemple nói rằng gắn internet ở nhà, cho Phật Tử tu học, khỏi cần có và tới chùa nữa.
Tôi thì phàm phu tục tử, phải có chùa, có tượng, có kinh, có chuông mõ tiu cảnh, có chuỗi tràng, có tăng có ni, thì mới chịu được. Mấy năm nào mà phải dọn đi công tác xa, thì đành chịu vậy thôi.

2124<--Next   Previous-->2122   View top 40 messages