Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  An Nam         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 24 16:30:59 2005
Subject:   mỹ lai Reader
Post No:  2048     Reply to:   2045

Ban PL va PS,
Ban co biết tai sao tên mỹ lai Reader nay hung hăng hơn trưóc không?? th́ thử đọc lai đoạn bạn PL viết như sau:

##(Thật là một sụ đáng tiếc ngoài ư muốn vừa qua, nay tôi đề nghị có 2 giài pháp đơn giản nhẹ nhàng như sau tránh mất hoà khí giữa nhửng nguời tu, (nếu giải thích lôi thôi sợ đụng chạm nguời khác, tôi không muốn). ##
Chú ư chữ viết trong ngoặc, đó là v́ bạn PL nhân từ chưa muốn nói huỵch tẹt Sư phụ hắn là ai, trách nhiệm hắn lên diễn đàn này vung vít chữi bới người nạ nói khác môn phái cuả Sư phụ hắn, bản tính hắn cũng rất là lếu laó. V́ bạn PS lầm lẫn nhận xét cho rằng tên Mỹ lai Reader này không phải là PTDT. Hắn tính đối phó với bạn đó PS !, nay bạn đă nhân xét vậy th́ tôi và các PT chân chính khác xin rút lui để bạn đối phó ,v́ cũng cũng chính bạn quả quyết nên "con rắn Mỹ lai Reader" này, được đồng bọn bàn tính kỷ đă cho trở lại diễn đàn đội lốt người trở lại và hết trị nổi rồi!. Thâư chưa bạn PS hắn "đâu có dám nói ǵ tới đề nghị mà bạn PL đưa ra", v́ chấp nhận điểm nạ cũng lộ tẩy cả, trong khi bạn CTH củng đề nghị giống y vậy ,hắn giả vờ xin lôĩ, chớ cũng không dám thệ nguyện (Tôi biết hắn cũng là một chức sắc trong đaọ ,nên cũng sợ mang nghiệp dữ- mặc dù hung hăng nhưng chỉ dám chửi người bằng tiếng nước ngoài để khỏi bị lộ tẩy) nay hắn độị 2 lớp: khi cần hoà hoản với bạn th́ là PTDT, khi cần chửi hung hăng th́ là Mỹ lai Reader. Cái này do bạn lầm lẫn nhận xét PTDT not Reader ,khiến ác quỷ trở lại, và bọn này biết bạn PL là người tu chân chính, không nở dùng "Tru tiên kiếm" để mang giớí sát. "Đâu bạn thử đề nghị lần nửa xem PTDT dám thề độc hắn không phải là Mỹ lai Reader không"?
Thôi chút bạn ở lại đốí thoại với bọn này, nhưng tôi tin chắc bọn này không dám khoác lát ǵ nữa đâu v́ có nhiệù cao nhân ẩn sĩ đang giám sát diễn đàn này ,bọn đó không dám giở tṛ lếu láo vơí bạn nưă đâu.
An Nam

2049<--Next   Previous-->2047   View top 40 messages