Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 18 11:15:32 2005
Subject:  Vĩnh Nghiêm Cổ Phong
Post No:  1917     Reply to:   1916

##To^i va^~n co`n tha('c ma('c ta.i sao Ti.nh ddo^. Nha^.t Ba?n thi.nh ha`nh nhu+ va^.y ma` kho^ng tha^'y To^? Nha^.t Ba?n. Ca'c vi. Shinran va` Honen co' co^ng to lo*'n vo*'i Ti.nh ddo^. ma` sao to^i kho^ng tha^'y tre^n danh sa'ch chu+ To^?.##

Danh sách chư Tổ là do người Tầu và người Việt lập nên. Vì vậy, chỉ kê khai những Tổ của 2 nước đó.
Hơn nữa, hai vị Shinran (Thân Loan) và Honen (?) lập ra trường phái Tịnh Ðộ Chân Tông, có vài điểm khác với Tịnh Ðộ Tông. Hiện nay, The Buddhist Church of America là đại diện cho Tịnh Ðộ Chân Tông của Nhật Bản. Tôi có dự một khoá lễ của một chùa Tịnh Ðộ Chân Tông. Lạ lùng lắm.
Bạn muốn biết thêm, thì vào internet, tìm Buddhist Church of America.

##Ho^`i xu+a to^i tha^'y o*? chu`a Vi~nh Nghie^m co' hi`nh cu?a 3 to^?. To^i kho^ng nho*' ro~ la('m, hi`nh nhu+ nguoi ddu+'ng giu+a~ la` Bo^ dde^` Da.t Ma, nguoi mo'm mie^.ng va` nguoi kia la` ai (te^n gi`, nguoi nu+o*'c na`o). Xin ca'c ba.n cho to^i bie^'t, ne^'u ca'c ba.n bie^'t ro~. ##

Khi xưa, trước 75, tôi vẫn theo bà Nội và cha mẹ đi lễ chùa Vĩnh Nghiêm thường xuyên. Tôi không nhớ là có 3 cái ảnh nào cả. Chắc có thể là sau 75 chăng?
Tôi chỉ nhớ thế này: phía sau chính điện, là nhà thờ Tổ, thờ vong. Chính giữa, phía sát tường, có tượng đức Ðịa Tạng đứng, cầm minh châu tích trượng. Trước tượng đức Ðịa tạng, là tượng tổ Vĩnh Nghiêm. Tượng ngồi, tay cầm chuỗi tràng, miệng móm mém. Ở trên, gian giữa, có bức hoành "Vĩnh Nghiêm Cổ Phong". Tôi không nhớ là có hình tượng gì của tổ Bồ Ðề Ðạt Ma cả.
Hai gian 2 bên là 2 cái khám thật lớn, cao tới trần nhà, để bài vị của các người ký vong.

1918<--Next   Previous-->1916   View top 40 messages