Buddhist Web LinksVietnamese Buddhist  Links
 1. A Di Đà Phật  Băng Giảng, Links

 2. B́nh An Sơn  (Do Tỳ Kheo Thích Giác Hạnh) Trang Phật Pháp, Trang Lịch Sử Phật Pháp, Lịch Sử va Danh Nhân ...

 3. Buddha Sasana  Căn Bản Phật Pháp, Lịch Sử, Nghi Lễ, Giới Học, Định Học, Tuệ Học, Tam Tạng Kinh Điển (Kinh, Luật, Luận), Sách

 4. Chùa Dược Sư  

 5. Chùa Ðức Viên  
   
 6. Chùa Kim Quang

 7. Chùa Phước Long, Bridgeport Connecticut
   
 8. Chùa Pháp Vân
   
 9. Chùa Phổ Tự
   
 10. Đạo Phật Ngày Nay.  Webring for Buddhist side.

 11. Đại Tùng Lâm Vạn Phật Đảnh : Tu Viện Vạn Phật Đảnh: Trang web song ngữ Việt -Anh bao gồm Diễn Đàn Phật Pháp và Thư Viện Phật Pháp online dưới dạng database chứa nhiều tài liệu qúy báu về Phật Giáo, Pháp Luận, Kinh Điển, Thiền, Sách của nhiều tác giả, truyện ngắn Phật Pháp, và những bài viết giá trị liên hệ đến Phật giáo .  Dùng thư viện dạng Database, qúy vị có thể t́m bài vở theo tên tác giả, theo tựa bài hay nội dung của bài viết một cách thuận tiện.

 12. Di Đà Nguyện Hải

 13. Vietnamese Buddhist Temples: (http://chuavietnam.com)    Directory of Vietnamese Buddhist Temples world wide. Include comprehensive Art Gallery, Doctrines (Kinh), Free Audio Lecttures and Chanting (Bang giang + Bang tung), Messages board
   
 14. Kinh Sách Việt Nam  Đây là trang website store Kinh, Luật, Luận.

 15. Gia Đ́nh Phật Tử Giác Lâm  Phật Học, Ṿng Tay, Gia Đ́nh

 16. Gia Ðình Phật Tử Việr Nam Tại Hải Ngoại

 17. Niệm Phật Viên Thông Tịnh độ tông Phật giáo VietNam, Kinh Ðiển, Phật Pháp, Pháp Âm, Thánh Tăng, Hình Ảnh Nhạc Tập.

 18. Người Cư Sỉ Lịch sử Phật Giáo, Giới thiệu kinh điển, Ðại Tạng Kinh, Pháp Luận, Phật Giáo và thời đại, Giáo lý cơ bản, Chùa chiền & nghi lễ, Thiền, Thơ văn, Ðiểm sách, Từ ngữ Phật học, Các bài mới, v.v...

 19. Pháp Âm   Khai Kinh Kệ, H́nh Ảnh, Thượng Tọa Thích Thiện Huệ, Thượng Tọa Thích Nhất Chân, Băng Tụng tiếng việt, Băng Tụng Tiếng Hoa, Nghe nhạc; Liên lạc về

 20. Phật Giáo Việt Nam Hải Triều Âm(Audio) (www.pgvn-haitrieuam.org)  Băng Giảng va Video Của Pháp Sư Từ Thông

 21. Phật Giáo Đại Thừa   Pháp Âm và Video Trực Tuyến của Hoà Thượng Thích Từ Thông

 22. Phật Pháp Học

 23. Làng  Mai-Plum Village, Thich Nhat Hanh

 24. Lotus Production (Ðạo Hữu Tâm Kiến Chánh)  Phật học và chương trình phát thanh Phật giao tại USA

 25. Lotus Media:  Phật Học Thế Giới, Kinh Sách, Tủ sách Phật học, Truyện , Thiền học, Pháp Âm & Nhạc Phật,  Kinh Nam Tông, Kinh Bắc Tông, Luật học, Luận học and etc...

 26. Liễu Liễu Đường   Pháp Âm và Video Trực Tuyến của Hoà Thượng Thích Từ Thông

 27. Quảng Ðức Monastery  

 28. Thiền Viện Thường Chiếu   

 29. Thư Viện Phật Giáo Hoa Sen

 30. Trang Suối Từ  Đây là trang web có nhiều tài liệu nội dung về Phật Giáo.    Ở đây trang web sẽ cung cấp free những CDs đến cho những ai cần  CDs Pháp âm đễ Tu Tập.

 31. Trung Tâm Phật Giáo , Chùa Việt Nam, Sugarland TX

 32. Tu Viên Kim Sơn.   Đây là website của Tu Viện Kim Sơn,  (San Jose , California, USA), Lễ Hội, Tu Học, Xây Dựng, Phát Hành, Bài Giảng, Truyện Vui,  Tập Chí Phật Giáo

 33. Tu Viện Quảng Ðức, Australia

 34. Viên Chiếu Online    Để giới thiệu một khung cảnh, một nếp sống thiền viện, chúng tôi mời các bạn bước vào trang web Viên Chiếu.
  Thiền viện Viên Chiếu được khai sinh bởi Ḥa thượng Thích Thanh Từ, vị thầy khơi lại ḍng thiền uyên nguyên của Việt Nam, ḍng thiền một thời là sức sống của dân tộc, từ những thế kỷ đầu công nguyên. Vào năm 1975, có  khoảng mười thiền sinh trẻ từ núi xuống đồng bằng, dọn rừng mở đất đặt nền móng đầu tiên cho thiền viện. Họ chỉ là các nữ tu chân yếu tay mềm, nhưng với tấm ḷng cầu đạo, sống đạo chân thật, đă làm nên một phép lạ giữa rừng hoang.        Thiền viện Viên Chiếu ngày nay, với hơn một trăm thiền ni hoạt động, ngày càng khởi sắc bởi khung cảnh thiên nhiên được điểm tô, bởi nguồn sống trong tâm người cứ tuôn chảy bất tận. Họ cuốc đất, cấy lúa, làm vườn y hệt như một nông dân chơn chất. Nhưng họ c̣n học kinh, tọa thiền, làm thơ, viết văn, ca hát, vẽ vời. Họ yêu thương trẻ thơ, tụ tập giúp đỡ hướng dẫn cũng gần một trăm thiếu nhi ở trong vùng. Để mầm cây xanh vươn lên với trời cao, để ánh sáng chân lư nuôi dưỡng muôn loài.  
  Thiền viện Viên Chiếu như một đại nguyện hiển hiện giữa Ta-bà, như hoa sen vươn lên từ bùn đất. Chứng tỏ rằng, với nguồn tâm trong sáng người ta có thể làm nên tất cả. Hăy tin tưởng và yêu thương nhau, như áng mây trôi làm đẹp bầu trời ngày nắng ấm. Thiền viện Viên Chiếu Quư Mùi, 2003
  Others Vietnamese Buddhist links


 35. American Burma Buddhist Association    Operates the Mahasi retreat center in New Jersey and the Universal Peace Buddha Temple in New York.
   
 36. Buddhanet:   Buddhist information Network
   
 37. Buddhist Center North California
   
 38. Buddhist Publication Society.
   
 39. Buddhist Temple India History of Buddhism, Buddhist Religion, Gautam Buddha, and etc.
   
 40. Buddhism in Canada:    Directory of Buddhist Temples and Center

 41. Copper Mountain Mandal

 42. DharmaNet:   Listing of, and links to , online, (especially North American Buddhist Resources), academic, practice, monastic, commercial
   
 43. DRDBA Dharma Realm Buddhist Association
   
 44. Land of medince Buddha:
   
 45. Mountain spirit Center
   
 46. Zen Buddhism
   
 47. Sakya Kachod Choling  This is a  tibet website.In 1986 Sakya Kachod Choling was begun as a retreat center for H.E. Sakya Jetsun Chimey Luding of the Sakya lineage of Tibetan Buddhism.
   
 48. San Francisco Zen Center  San Francisco Zen Center was established in 1962 by Shunryu Suzuki Roshi (1904-1971) and his American students. Suzuki Roshi is known to countless readers as the author of the modern spiritual classic, Zen Mind, Beginner’s Mind.  The purpose of San Francisco Zen Center is to make accessible and embody the wisdom and compassion of the Buddha as expressed in the Soto Zen tradition established by Dogen Zenji in 13th-century Japan and conveyed to us by Suzuki Roshi and other Buddhist teachers. Our practice flows from the insight that all beings are Buddha, and that sitting in meditation is itself the realization of Buddha nature, or enlightenment.

   
 49. Tibetan Buddhist Nyingma Institute - Buddhism in the west
   
 50. Tse Chen Ling Center for Tibetian Buddhist Studies
   
 51. Vajrapani Institute, FPMT Center, Boulder Creek, California
   
 52. Wat Buddharangsee Buddhist Temple:     Thai Buddhist temple which follow the Theravada school of practice and is under the control of Dhamayuta sect in Australia