1/ The Story of Buddha
 
2/ Truyện Cổ Sự Tích Cuứ Vật Phóng Sanh
 

 

Bảo vệ sinh mệnh loài vật được thêm tuổi thọ
  Nai mẹ thương con dứt ruột
  Nhờ cuứ nai thoát nạn
  Từ Sản nuôi cá
  Vua Thành Thang mở lưới thợ săn
  Vượn sầu rơi lệ