Please click on the temple's address to get a map.

 

Name & Ađdress 

Phone & Fax


Phật Học Viện Quốc Tế
9250 Columbus Ave.
North Hills, CA 91343

Phone: 818-893-5317
Fax :     818-891-0827


Chùa Huệ Quang
4918 W.Westminster
Santa Ana, CA 92703

Phone: 714-534-2525
            714-530-9249


Chùa Khánh Anh

14 Ave Henri Babusse
     92220 Bagneaux. FRANCE

  


Tổ Đ́nh Minh Đăng Quang

8752 Westminster BLVD
Westminster, CA 92683

Phone: 714-895-1218
            714-895-7839


 Lotus Pro
 P.O. Box 860
     Wheatland, OK 73097-0860

Phone: (405) 745-3437
Fax :      (405) 745-3867


Minh Trung- Lê Văn Hai

18271 Plaza Way #A
     Tustin, CA 92780-1221

*Băng & Video & Sách Của Ḥa Thượng Thích Thanh Từ

Phone: (714) 730-1221


Dallas Buddhist Association
515 Apollo Rd
Richardson, TX 75081

*
Băng & Video Của Pháp Sư Tịnh Không

Phone: (972) 234-4401
Fax :    (972) 234-8342