Trường Phật Học
TPHCM

June 12, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on YouTube


1/ Trường Phật Học TPHCM I http://www.youtube.com/watch?v=Zc4l6nvhndM2/ Trường Phật Học TPHCM II http://www.youtube.com/watch?v=eY4fRXWQQ7k


3/ Trường Phật Học TPHCM III
http://www.youtube.com/watch?v=SWtdfhc-JVY
4/ Trường Phật Học TPHCM  IV
http://www.youtube.com/watch?v=ZYPRYSnHlTc
5/ Trường Phật Học TPHCM V
http://www.youtube.com/watch?v=dNr7xPi2vUA

6/ Trường Phật Học TPHCM VI
http://www.youtube.com/watch?v=QfvzAVlRHnw

7/ Trường Phật Học TPHCM VII :  http://www.youtube.com/watch?v=HIgeGBDXWeYQuay Về