Trường Hạ
Tịnh Xá Trung Tâm

July 07, 2011


Video Băng Giảng : Hoà Thượng Thích Từ Thông

View Online on VEOH* Chú Ý:   Coi Phim Trên trang web chuavietnam.com chỉ 5 phút.   Qúi Đạo Hữu
có Thể coi trọn mỗi đoạn trên web VEO .  Bấm Chuột vào địa chỉ của mỗi đoạn sau.


1/ Tịnh Xá Trung Tâm Part I
http://www.veoh.com/watch/v211066972NZ9JKe2


2/ Tịnh Xá Trung Tâm  Part II :  http://www.veoh.com/watch/v21106802C5627J8b


3/ Tịnh Xá Trung Tâm Part III
http://www.veoh.com/watch/v21106840AsHgXTKp


4/ Tịnh Tịnh Xá Trung Tâm  Part IV
:  http://www.veoh.com/watch/v21106862fKHmjEHS
5/ Tịnh Xá Trung Tâm Part V
http://www.veoh.com/watch/v21106900HhpzhjpCQuay Về